We'd love to hear from you!

Kung mayroong katanungan o hinaing na nais idulog sa KMBI, mag-iwan ng mensahe sa mga sumusunod na communication channels:

Facebook: https://www.facebook.com/KMBIMFNGO
Hotline: (02) 8291-1484 to 86
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maaari din kayong sumulat sa amin gamit ang contact form sa ibaba.


Fill out my online form.